Redaktor Naczelna: Dr hab. Ewa Gajda prof. US

Sekretarz: Dr Marek Tkaczuk

Redaktor tematyczny: Dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US

Redaktor statystyczny: Mgr Tomasz Pilśniak