Redaktor Naczelna: Dr hab. Ewa Gajda prof. US

Sekretarze: Dr Marek Tkaczuk, Dr Radosław Zych

Redaktor tematyczny: Mgr Tymoteusz Mikołajczak

Redaktor statystyczny: Mgr Tomasz Pilśniak