Wydawcą czasopisma elektronicznego Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne.

Historia Prawa jest: Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie ul. Jana Pawła II 22 A, 70-453 Szczecin,

z siedzibą Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych,

ul. Narutowicza 17 a, 70-240 Szczecin, reprezentowany przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.