Krzysztof Amielańczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Başak Başoğlu (İstanbul Kemerburgaz University)

Zuzanna Benincasa (Uniwersytet Warszawski)

Helle Blomquist (Univeristy of Copenhagen)

Pauline Chorus-Slavenburg (Universiteit Leiden)

Ileana del Bagno (Università degli Studi di Salerno)

Antoni Dębiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marzena Dyjakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Luiz Fabiano Corrêa (Universidade Estadual Paulista)

Ewa Gajda (Uniwersytet Szczeciński)

Jacob Giltaji (Univeristy of Helsinki)

Tomoyoshi Hayashi (Osaka Univeristy)

Danuta Janicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Maciej Jońca (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Arndt Künnecke (Okan University)

Ekrem Kurt (MEF Univeristy)

Marek Kuryłowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Paola Lambrini (Università degli Studi di Salerno)

Ulrike Müßig (Universität Passau)

Zbigniew Naworski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Piotr Niczyporuk (Uniwersytet w Białymstoku)

Tomasz Palmirski (Uniwersytet Jagielloński)

Anna Pikulska-Radomska (Uniwersytet Łódzki)

Oğuz Polat (Acıbadem Üniversitesi)

Pasquale Policastro (Uniwersytet Szczeciński)

Merike Ristikivi (Univeristy of Tartu)

Javier E.Rodriguez Diez (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Stanisław Salmonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Takeshi Sasaki (Kyoto University)

Anna Seelentag (Frankfurt University)

Michal Skřejpek (Karls Universität)

Andrzej Sokala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Laura Solidoro (Università degli Studi di Salerno)

Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zbigniew Suchecki (Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury, Seraphicum w Rzymie)

Renata Świrgoń-Skok (Uniwersytet Rzeszowski)

Minoru Tanaka (Nanzan University)

Anna Tarwacka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Kaius Tuori (Univeristy of Helsinki)

Daniil Tuzov (University of Saint Petersburg)

Jakub Urbanik (Uniwersytet Warszawski)

Krzysztof Warchałowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Adam Wątor (Uniwersytet Szczeciński)

Jacek Wiewiorowski (Uniwersytet Gdański)

Mr. Laurens C. Winkel (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Witold Wołodkiewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

Tomoyo Yoshimura (Hiroshima International University)

Maria Zabłocka (Uniwersytet Warszawski)

Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)