1. Dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK (numer 1/2018, całość woluminu)